D’Heye Alphonse

Alphonse D’Heye of de weelderige wereld van een gepassioneerd impressionist

(Bekijk de geïllustreerde PDF-versie van dit artikel)

Wie zijn jeugd en jonge jaren in Sint-Martens-Latem doorbracht, interesse had voor cultuur en dan in het bijzonder voor teken- en schilderkunst, werd er onvermijdelijk toe aangetrokken en zal steeds zijn steentje bijdragen om de faam van het kunstenaarsdorp hoog te houden. Het was dan ook haast vanzelfsprekend dat Alphonse D’HEYE ooit carrière zou maken als kunstschilder. dheye portretZijn leraar in het secundair onderwijs, wijlen kunstrecensent Willy Otte, zag onmiddellijk dat Alphonse het schilderstalent in de vingers en in het hart droeg en heeft die kunstkriebel, die artistieke vlam, aangewakkerd. Als je ouderlijk huis daarenboven pal aan het ‘Het Vijverhof’ ligt, niet meer of minder dan het vroegere schildersatelier waar Gust De Smet tussen 1908 en 1912 leefde en schilderde en op kijkafstand, in de nabije Eikeldreef, het trefpunt van de toenmalige schilders, schrijvers en dichters, ‘De Boschsnep’, een volkse staminee uitgebaat door Petrus en Valérie Verschuere (later La Bécasse), waar de groten van de twee belangrijkste ‘Latemse Groepen’ samenkwamen om te filosoferen of fratsen uit te halen. Het kan geen toeval zijn dat die sfeer van toen daar bleef nazinderen. Daarenboven had Alphonse het geluk er Hubert Malfait als buur te hebben en met Jan D’Haese een familievriend te hebben, die thuis was in de kunst en bevriend was met de nog levende Latemse kunstenaars.

Alphonse volgde er de lessen aan de lagere Gemeenteschool en door het plaatselijke ‘scoutisme’ ontdekte hij snel elke kerk- of landwegel, bos of weide. Latem was toen nog hoofdzakelijk een landbouwersdorp en Alphonse had snel een hechte vriendschapsband met elke boer. Als je van de natuur houdt steek je heel wat op van het plattelandsvolk en dat is hem bijgebleven.
Daar werd die liefde voor eenvoud, spontaniteit, schoonheid en landelijkheid geboren. Hij slentert uren langs de boorden van de Leie, gaat er de jaagpaden af en ontdekt de wondere wereld van de Latemse impressionisten, de meanderende Leie en haar oneindige meersen met die prachtige biotoop. Hij herbeleeft er de emoties van zijn grote voorbeeld, de luminist Emile Claus. Met Jan D’Haese als gids bezoekt hij de ateliers van de naoorlogse schilders Edgar Gevaert, Maurice Schelck, Vic Dooms, Evarist De Buck en de impressionist bij uitstek, Leon De Smet.
Die laatste blijkt de doorslag te geven voor de basis van D’HEYE’s schilderscarrière.
Emile Claus gaf de voorzet en Leon bracht hem naar ‘zijn doel’: de finesse, het wonderbare, het sfeervolle en warme impressionisme.
Alphonse snoof heimelijk de sfeer van ‘De Klokkeput’ waar Miel en Frans De Cauter het kruim van de Vlaamse kunstwereld over de vloer van hun culturele peuzelkroeg kregen en een nieuwe lichting Latemse kunstenaars het licht zag. Naast kleinkunstenaars, dichters, rijmelaars en musici werd ‘De Klokkeput’ ook de verzamelplaats voor de nieuwe lichting jonge kunstschilders als Fons Roggeman, Dees De Bruyne, Martin Wallaert, Hans Kitslaar, beeldhouwer Herman Van Nazareth en het forum voor The Cotton City Jazzband, die heel wat jazziconen naar Latem bracht. Alphonse dronk er zijn eerste pinten en luisterde gepassioneerd naar de prille muzikale klanken van zijn jeugdidool Koen De Cauter, die de gevoelige Alphonse vaak ontroerde met zijn muzikale vaardigheid en op zijn beurt heel wat jonge Latemnaars naar de muziek bracht.

Alphonse D’HEYE had zijn weg gevonden in de doolhof van cultuur en beeldende kunst. Dit facet van een romanticus bleef lang sluimeren en verborgen voor het grote publiek Pas na een zware ziekte kreeg de buitenwereld de enige echte Alphonse te zien. Vanuit zijn passie voor de natuur creëerde de in het Zeeuwse Eede residerende Latemse kunstschilder zijn eigen wereld met landschappen, tuinen en landleven in okers en pasteltonen. Spelend met het licht en een subtiele penseeltoets streefde hij naar de tederheid en het frivole lichtspel dat hem bij Claus zo sterk ontroerde. Zijn thematiek is vrij klassiek maar etaleert zijn maturiteit in de olieverftechniek: een vlot penseel, een zee van licht, een zweem van mysterie en een palet dat barst van subtiele tonaliteiten. Zijn oeuvre straalt rust uit. Net wat hij zelf jaren zocht en eindelijk vond in een passionele relatie met de kunst. Het kleurenpalet van Alphonse D’HEYE, overheerst door een onuitputtelijk gamma van blauwe en groene tinten, bespeelt het licht, houdt het gevangen en geeft het vorm in zowel bloemenpracht, mysterieuze pergola’s en rustbrengende landschappen. Zijn doeken stralen levenslust uit, veruiterlijken de nieuwe uitdaging die hij met beide handen aannam om een nieuwe wending te geven aan zijn turbulent leven en dat passionele, rustgevende te delen met de kunstliefhebber.AlphondeDHeye1 papaver

Alphonse D’HEYE is gul in zijn kleurenspel. Zijn oeuvre is een haast surrealistische impressie van de alledaagsheid van de boeiende natuur, een schoonheid waar de ‘gehaaste mens’ aan voorbijloopt maar dat de kunstenaar vereeuwigt op het canvas om aan te tonen hoe schitterend de wereld kan zijn als je er maar oog en tijd voor neemt. D’HEYE beheerst zowat alle technieken en stromingen. Hij kent de kunst een landschap als het ware te abstraheren en het toch een sterk impressionistische toets te geven zonder dat de modale kijker er zich bewust van is. Dit is de meerwaarde gebracht door een romanticus met een stevige basis van luminisme en impressionisme, zijn eerste en grootste passie. Zijn oeuvre straalt rust uit. Net wat hij zelf jaren zocht en eindelijk vond in een passionele relatie met de kunst.

ALPHONSE D'HEYE 2009 modern 016
Zijn speelse en mysterieuze ‘Modern Style’ benadering van het neo-impressionisme is pure poëzie en totaal verschillend van de fijnzinnige ‘Classic Style’ die vaak herinneringen oproept aan die eenmalige ontmoeting met Leon De Smet en de stilistische, intimistische benadering van diens tijd- en geestesgenoten. Ergens onder de speelse penseeltoetsen en de gulle verfvegen schuilt het diepere ik van de gevoelsmens D’HEYE.

Hij brengt, bewust of onbewust, zijn gevoelens, zijn liefde voor de natuur met een warme kleurvisie naar zijn publiek. Ik maak niet graag vergelijkingen met grote namen uit een ver verleden want dat rukt de maturiteit en de originaliteit van de kunstenaar uit zijn verband.

Elke kunstenaar heeft zijn eigen visie en kiest vrij de thematiek en de veruiterlijking van zijn allerindividueelste expressie, om het met een cliché te verwoorden. Je kunt Alphonse D’HEYE nu eens relateren met Henri Le Sidaner omwille van de diffuse lichtwerking en de warme kleurentoetsen of met Bonnard, ja Monet en Manet of dan weer, dichter bij ons, met Constant Montald, Emile Claus, Modest Huys of Leon De Smet. Dergelijke benadering van het oeuvre van Alphonse D’Heye is een regelrechte afbreuk op de visie en de kunstzinnige vaardigheid van een wonderbare kunstenaar. Hij tracht op een subtiele manier en door een verfrissende benadering van deze kunststroming het impressionisme nieuwe wegen te laten bewandelen, een revival op te zetten om een (welkome) verademing te brengen in het absurde op de huidige kunstscène.

De popart en het nieuwe realisme brachten ons naar de installatiekunst, het conceptuele. Deze stromingen overspoelden de kunstmarkt en lieten geen plaats meer voor de ‘tederheid in de kunst’. Het figuratieve en het academisch onderbouwde moest wijken voor het monumentale geweld van een generatie ‘vernieuwende’ kunstenaars. Het nieuwe millennium bracht echter een ommezwaai. Jonge verzamelaars kregen weer oog voor de romantici, de symbolisten, expressionisten en impressionisten. Schoonheid en kunde kregen de bovenhand op het speculatieve binnen de kunstwereld. De harmonie binnen de kunst is terug, mede dank zij de impressionistische droomwereld en het blije kleurenpalet van Alphonse D’HEYE.

Nieuwe tijden

  Kunstschilder Alphonse D’Heye gooit na 25 jaar het roer om en verlaat het neo-impressionisme om nieuwe, ja vernieuwende kunstwegen te bewandelen.

Pablo Picasso meets Generaal Franco Oil on canvas 110 x 110 cm. copyright Alphonse D’HEYE

Pablo Picasso meets Generaal Franco
Oil on canvas
110 x 110 cm.
copyright Alphonse D’HEYE

Hij noemt  die ommezwaai  bij een bijna alles onthullende naam: “EMO-ICONS”.Een ‘dot-techniek’ waarbij emoties en iconen een kunstzinnige symbiose ondergaan en versmelten tot portretten die refereren naar pointillisme, popart en hyperrealisme.

‘Pixel art’ kan of mag je het geenszins noemen. In tegenstelling tot deze vorm van digitale kunst groeit het oeuvre van D’Heye uit menselijke impulsen en daar probeert hij de gedachtengang en de emotionele intelligentie van de geportretteerden tot zich te nemen.

Hij probeert zich een beeld te vormen van de dualiteit bij zijn personages.  In tegenstelling tot pixel art komt er noch software noch projectie aan te pas. De initiële schets wordt, net als bij de pointillisten uit de eerste decades van het vorige millennium, netjes omgezet met gerichte penseeltoetsen vanuit de vaste hand. Computersturing, gebruik van rastersoftware waarbij foto’s worden bewerkt op basis van individuele pixels zijn volledig uit den boze. Alphonse D’Heye blijft zijn vaardigheden uit het impressionisme en pointillisme trouw. Hij maakt gul gebruik van zijn kunde, talent en zijn verworven maturiteit in de schildertechnieken die hem al van jongsaf aan passioneerden.Met die pointillistische toets blijft trouw aan de aloude kunstgrepen van de luministen en de impressionisten waarbij kleine stipjes olieverf vlak naast elkaar worden aangebracht zonder de kleuren te mengen. Door het beperkte kleurenpalet ontstaat de noodzaak wat ‘ruis’ toe te voegen, zodat er toch verschillende kleurschakeringen en tonaliteiten zichtbaar worden. Zo ontstaan subtiele portretten waar ‘zijn helden’ de wereld observeren door de ogen van een vriend of tegenpool en wel met een blik die dan  refereert naar het hyper- en fotorealisme.

Jacky Ickx meets Jochen Rindt Oil on canvas   110 x 110 cm. copyright Alphonse D’HEYE

Jacky Ickx meets Jochen Rindt
Oil on canvas
110 x 110 cm.
copyright Alphonse D’HEYE

Met zijn ‘emo-icons’ gaat Alphonse D’Heye woelen in de geest van figuren die of de wereld domineerden of een belangrijke rol speelden in de politiek of bij sport- en cultuur.
Hij stelt zich voordurend de vraag hoe door de ogen van een opponent en/of slachtoffer die specifieke momentopname in de wereldgeschiedenis zou geregistreerd en geanalyseerd worden. Die vraag blijft retorisch. De essentie van deze gedachte zal of kan nooit achterhaald of geopenbaard worden. Ze is eigen aan de assertieviteit van de ‘hoofdfiguren’. Maar één feit is zeker. Door deze portretten wordt de kunsliefhebber zeer nauw bij die feiten betrokken. Bewust of niet, toch gaat de kijker zich inleven in het ‘diepere ik’ van de hoofdpersonages. Hij gaat, het werk nauwlettend tot zich nemen. Hoewel het ook voor hem een gissen is, ontstaat ontegensprekelijk ook bij de kijker een band met de achterliggende gedachte die de schilder aan zijn oeuvre meegeeft. Opmerkelijk, maar geenszins verwonderlijk, is dat elk individu een andere interpretatie zal claimen. Een beoordeling die, naast die van de geportretteerden, totaal verschillend zal zijn van de perceptie door kunstenaar in beeld gebracht. Dit  is nu het summum van kunst beleven. Je laat je niet leiden door wat je ziet maar je gaat nadenken en  je geeft het kunstwerk een eigen plaats, een gepersonaliseeerde betekenis in je eigen leefwereld. Het is precies die stap die de kunstenaar, Alphonse D’Heye, beoogt. Eens de kijker zich nestelt in die filosofie en in gedachten een fictief dialoog aangaat met kunstwerk en/of kunstenaar is het werk af. Dan pas wordt de band tussen kunst en kijker sterker en sterker aangehaald. Kunst is leren kijken, begrijpen en interpreteren. Emotie tonen en ze verwerken door het aanschouwen van doek of beeld… Kunstkijken mag niet passief zijn. Actieve kunstbeleving wekt een goed gevoel op en precies die stap is een subtiele verrijking voor de geest…

Bezoek ook: www.emo-icons.be

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s